قالب:اقتباس

من ويكي‌حج
هذه المقالة ماخذوة من {{{منبع}}} .
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

از این الگو برای ذکر آدرس منبع اصلی مقاله در سایت اصلی استفاده می شود.

{{اقتباس
 | پیش از لینک = 
 | منبع = 
 |‌ پس از لینک = 
 | لینک = 
}}

بخش هایی از متن که لینک شدن آن ها مورد نظر نیست (مانند جلد و صفحه و بخش) در بخش های «پیش از لینک» و «پس از لینک» قرار می گیرند.

مثال

{{اقتباس
 | منبع = کتاب/مقاله ...، نوشته ...، به تصحیح ...
}}
هذه المقالة ماخذوة من کتاب/مقاله ...، نوشته ...، به تصحیح ... .

رده:الگوهای ویرایشی

درج منبع مقاله‌ها

وسائط القالب

هذا القالب يفضل التنسيق الرأسي للوسائط.

وسيطوصفنوعحالة
پیش از لینکپیش از لینک

دون وصف

غير معروفاختياري
لینکلینک

دون وصف

غير معروفاختياري
منبعمنبع

دون وصف

غير معروفاختياري
پس از لینکپس از لینک

دون وصف

غير معروفاختياري